Tilbehør videokonferanse

PC-baserte løsninger som SKYPE, JABBER OG LYNC er mer og mer brukt som videoløsning. Movid har ekstra-utstyret som gjør at lyd- og bilde-opplevelsen blir enda bedre.