SUPPORT


SAMARBEIDSPARTNERE

Videoovervåkning

Privat Bedrift

Hva er video overvåkning / sikkerhetskameraer?

Fastmonterte kameraer, gjerne nettverksbaserte, med mulighet for automatisk lagring av data. Løsningene gjør det mulig å følge produksjonsprosesser, ha adgangskontroll samt avdekke uventede handlinger som tyveri og ulykker.

Løsningene har egenskaper til bruk i nattlys, med bevegelsessensorer og for IR/termisk overvåkning.


Nattlys kamera vil gi mulighet til å overvåke i områder med lite lys.
Bevegelsesfølsomt kamera vil kunne overvåke/lagre ved bevegelser i et eller flere avgrensede områder.
Termisk kamera vil gi bilde av varmestråling fra gjenstander og objekter.
Dedikert programvare gir full kontroll over overvåkning og lagring .  • Observere: løsninger som skal gi ett overblikk over ett område. Benyttes på industriområder, butikklokaler, produksjonslokaler, infoskjermer og andre områder du ønsker å ha en oversikt.
  • Verifisere: Vil i tillegg til å observere gi et mer detaljert bilde. Basert på informasjonen kan man raskt gjøre tiltak. Brukes til å avdekke ulykker, butikktyveri, vold eller hærverk.
  • Identifisere: Kameraene bidrar til å identifisere personer/objekter. Brukes i innganger, kassaområder, vareinnleveringer, innkjørsel- og adgangskontroller.

Movid tilbyr prosjektering, installasjon, drift og service/vedlikehold.


Generelle regler for videoovervåkning