Installasjon

En viktig del av et prosjekt vil være selve installeringen, hvor utstyret skal blir montert på en sikker og kvalitetsbevisst måte. Det skal være trygt å bruke utstyret over langt tid, og forhåndsregler blir alltid tatt for å hindre skader eller unødig slitasje når det tas i bruk. Finish vil også være viktig, at kabler og installeringsdetaljer blir i mest mulig grad skjult.