Generelle regler for videoovervåkning

Kameraovervåking skal meldes og merkes. Merkingen skal inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og det skal være tydelig for den enkelte som beveger seg inn i området at det er overvåket.

Melding skal sendes Datatilsynet senest 30 dager før kameraovervåkingen startes opp.Datatilsynets meldeskjema

Kilde: www.datatilsynet.no