Bedrift

Movid leverer audiovisuelle løsninger rettet mot bedrifter. Vi har kompetanse på å levere og drifte visualisering løsninger med fokus på videoovervåkning, infoskjermer, møterom og lyd.

Sikkerhetskameraer

Videoovervåkning gjør det mulig å følge produksjonsprosesser, ha adgangskontroll samt avdekke uventede handlinger som tyveri og ulykker på en effektiv måte.

Våre løsninger er fastmonterte kameraer, gjerne nettverksbaserte, med mulighet for automatisk lagring av data. Bedrifter kan lett overvåke, kontrollere løsningene.